Vítáme Vás na stránkách smečenské farnosti!

Najdete zde informace o společenství, rozpis bohoslužeb a kontakt na duchovního správcesetkávání školní mládeže, přehled připravovaných akcí a další.

___________________________________________________________________

 

" Lid, který kráčel ve tmách, uviděl velké světlo,

obyvatelům temné země zazářilo světlo.


Rozmnožil jsi národ,

rozhojnil jsi jeho radost,

oni se před tebou radují,

jako se člověk raduje při žních,

jako se jásá při dělení kořisti.


Neboť jařmo, které jej tížilo,

tyč položenou na jeho ramenou,

hůl jeho utlačovatele jsi zlomil

jako onoho dne v Madianu.


Neboť se nám narodilo dítě,

byl nám dán syn,

na jeho ramenou spočinula moc

a bylo mu dáno toto jméno:

Zázračný rádce, Silný Bůh,

Věčný otec, Kníže pokoje,

aby se moc rozšířila v pokoji bez konce

na Davidův trůn a na jeho království,

aby bylo ustanoveno a upevněno

právem a spravedlností.                                                    Iz 9,1-3,5-6

_________________________________________________________

 

Máte-li nápad, jak tyto stránky - sekce, články a další zlepšit, neváhejte a kontaktujte správce stránek.

Budeme potěšeni i vaším příspěvkem jak se vám stránky líbily či článkem, fotkou, dobrou radou a zkušeností z jiných setkání, které můžete zveřejnit v knize návštěv.

 

Tato webová prezentace má také svoji verzi pro prohlížeče v mobilním telefonu.

 

          Děti při bohoslužbě