Bohoslužby s dětmi

 

Každou první neděli v měsíci, v kostele sv. Havla v Tuchlovicích je liturgie bohoslužby přizpůsobena pro děti. Dětem je umožněna větší spoluúčast - na tuto neděli malují obrázky, které spolu s eucharistickými dary přinášejí k oltáři jako svůj dar, podílejí se na přímluvné modlitbě po kázání, kdy si mohou připravit a přednést svoji přímluvu, a při modlitbě "Otče náš" spolu s knězem vytváří spojený kruh kolem oltáře vyjadřující společenství křesťanů s Kristem.

 

Dětmi vytvořené obrázky si můžete prohlédnout zde.

 

Přímluvy dětí                     

                      Přímluvy dětí                                                      Obětní průvod

 

           

                      Předávání darů                                                    Modlitba "Otče náš"

 

           

              Sladká odměna pro nejmenší                                                 Výstavka dětských dílek