Bohoslužby s dětmi

 

Každou první neděli v měsíci, v kostele sv. Havla v Tuchlovicích je liturgie bohoslužby přizpůsobena pro rodiny s dětmi. Dětem je umožněna větší spoluúčast - na tuto neděli malují obrázky, které spolu s eucharistickými dary přinášejí k oltáři jako svůj dar, podílejí se na přímluvné modlitbě po kázání, kdy si mohou připravit a přednést svoji přímluvu, a při modlitbě "Otče náš" spolu s knězem vytváří spojený kruh kolem oltáře vyjadřující společenství křesťanů s Kristem.

 

 

 

                 

                      Obětní průvod                               Sladká odměna pro nejmenší 

 

              

                                  Výstavka dětských dílek