P. Richard Čemus, Posedlost.doc

P. Richard Čemus, Kdy Pán příjde.doc

P. Richard Čemus, Přineste mi je sem

P. Richard Čemus,  To neřeš

P. Albert Vanhoye, S.I., Rozmnožení chlebů

P. Albert Vanhoye, S.I., Podobenství o pokladu

P. Albert Vanhoye, S.I., Podobenství o rozsévači

P. Richard Čemus,  Vidět svět v Trojici

P. Albert Vanhoye, S.I., Ježíš tichým a pokorným Pánem

Tuchlovice 15.5.2011, Závěrečná promluva a požehnání pana biskupa.mp3 (2,6 MB)