První svaté přijímání dětí

05.06.2011 22:36

V neděli 5.6. 2011 v kostele sv. Havla v Tuchlovicích přistopili k prvnímu svatému přijímání Anička, Tadeáš, Michal a Jirka. Byla to opravdu slavnost, při které byl naplněn celý kostel. Ke konci děti zazpívaly píseň díků. Nakonec pan farář rozdával vysvědčení z výuky náboženství. Několik fotografií můžete shlédnout zde: První svaté přijímání