b

02.06.2011 11:37

 

Nanebevstoupení Páně

" Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku."

Mt 28,20