O Hnutí matek

02.06.2011 11:24

 

O Hnutí Modlitby matek

Modlitby matek byly založeny v Anglii v listopadu 1995 a rychle se rozšířily po světe, kde mají nyní kontakty ve více než 85 zemích. Mají souhlas, podporu a požehnání křestanských autorit všech denominací.
Nyní jsou na světe tisíce skupinek. Dvě babičky – Veronica a její švagrová Sandra- pocítily vedení Pána k založení Modliteb matek a k tomu, aby se zvláštním způsobem modlily za své děti.
Pocítily, že by měly odevzdávat bolesti a starosti se svými dětmi Jemu a duverovat jeho slovum: „Žádejte a bude vám dáno.“
Skrze toto zaslíbení poznaly, že Pán čeká na to, aby mohl odebrat jejich bolest a dát jim požehnání a uzdravit je i jejich děti, když přichází k Němu ve víře.
Během těchto let přišlo mnoho nádherných odpovědí na modlitby včetne uzdravení dětí ze závislosti na drogách, návrat dětí domů po mnoha letech, zlepšení jejich zdraví a vztahu (v rodině a ve škole).
Matky byly také požehnány a prožily veliký pokoj.