Svěcení kříže na Stochově

24.06.2011 18:43

   V pátek 24.června v 16 hodin se sešla menší skupinka lidí na začátku Stochova, nad Slovankou. P. Karel Kunzl zde konal obřad svěcení kříže, který byl z důvodu úpravy okolí budoucího marketu přesunut.

   Tělo ukřižovaného bylo před léty uchráněno před likvidací do odpadu, pan kovář Urx k němu zhotovil kovaný kříž, který byl zasazen do kamenného podstavce.

   Kolem kříže povede chodník pro pěší spojující město s obchodem. Kříž tak bude znamením pro dnešní dobu a pro všechny lidi, kteří kolem budou procházet, jak tomu bývalo na každém rozcestí a kolem cest.

Zde můžete shlédnout několik fotografií : Fotky