rok 2012

Smečno, kostel Nejsvětější Trojice - pokračování restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého
 
Konečně došlo na restaurování nejdůležitějšího prvku oltáře. Obnovené tělo oltáře zaplní centrálně umístěná socha sv. Jana Nepomuckého.
 
 
Smečno, zahrada děkanství - oprava ohradní zdi

Práce této etapy opravy byly nasměrovány k ohradní kamenné zdi navazující na vstupní branku do areálu děkanství. Díky nedostatečným základům a narušení opukového zdiva se zeď značně vyklonila. Abychom předešli nepříjemné situaci a možným úrazům při jejím případném zborcení, bylo přistoupeno k jejímu rozebrání. Po provedení nových základů bude zeď opět vystavena z kamene a zakončena spádovanou korunou zdi krytou prejzou.

 

Smečno, děkanství č.p.115

Byla dokončena projektová dokumentace včetně památkového a stavebního řízení na obnovu fasádního pláště budovy. Zpracovává se žádost o dotaci.

 

Želenice, kostel sv. Jakuba Většího

Též pro tento objekt byla zpracována projektová dokumentace a další potřebná řízení. Žádost o dotaci podaná v rámci Programu rozvoje venkova byla úspěšná. Na jaře příštího roku by měla být zahájena 1. část obnovy - odvodnění a statické zajištění zdiva, oprava krovové konstrukce, výměna střešní krytiny, oprava vstupních dveří a snad i obnova fasády.

 
 
Stochov, kostel sv. Václava

V letošním roce se podařilo zajistit finanční prostředky na potřebnou opravu části střechy u věže kostela. Díky poškozenému oplechovnání štítu docházelo k zatékání do dřevěné střešní konstrukce. Během opravy byla provedena celková údržba střešní krytiny v celé ploše.