rok 2013

Želenice, kostel sv. Jakuba Většího

Začátkem roku bylo dokončen výběr zhotovitele na stavební obnovu kostela. Celková výše nákladů na statické zajištění zdiva, obnovu střešního a fasádního pláště jsou 3,6 mil. Kč. K tomu je nutno připočíst náklady na projektovou dokumentaci, výběr zhotovitele a úroky spojené s předfinancováním celého projektu, což činí dalších 145 tis. Kč.

Dne 23.12. byla stavba předána do užívání farnosti. 


 

Smečno, ohradní zeď děkanství

V letošním roce pokračovaly práce na jižní straně zdi. K dokončení opravy kamenné zdi kolem zahrady tak zbývá opravit východní stranu.


 

Stochov, kostel sv. Václava

Díky sponzorskému daru mohla být provedena výmalba interiéru a montáž dešťových okapů a svodů střechy věže kostela. Z farních prostředků pak byl obnoven rozvod místního rozhlasu a pojistková skříň po poškození úderem blesku do objektu.