rok 2014

Želenice, zvonice u kostela sv. Jakuba Většího

Letos byla provedena údržba šindelové střechy. V rámci toho byla střešní krytina očištěna a natřena, na jihozápadní straně pak byla již dožilý šindel vyměněn za nový, štípaný. Celkové náklady dosáhly 342 tis. Kč.


Smečno, ohradní zeď zahrady děkanství

Byla dokončena ohradní zeď kolem zahrady na jižní straně areálu děkanství. Celkové náklady činily 384 tis. Kč.


Smečno, kostel Nejsvětější Trojice

Pokračování restaurování oltáře sv. Jana Nepomuckého, Náklady ve výši 112 tis. Kč.