5.6.2011 První svaté přijímání dětí v tuchlovickém kostele