rok 2010

Smečno, kostel Nejsvětější Trojice - pokračování restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého

Restaurátorské práce na podstavci. Demontáž plastik a rozebrání horní části oltáře.

 

Smečno, zahrada děkanství - oprava ohradní zdi

První část opravy ohradní zdi zahrady na západní straně. Původní jednoduchá cihlová stěna byla nahrazena kamennou s korunou s pálené střešní krytiny. Byly vyhloubeny nové základy a povrch zdi omítnut.

 

Stochov, kostel sv. Václava - oprava varhan

Za přispění města byla zahájena celková oprava cenného nástroje, který je využíván nejen při bohoslužbách.