rok 2011

Smečno, kostel Nejsvětější Trojice - pokračování restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého

Za finanční podpory ministerstva kultury byly restaurované části bočního oltáře sestaveny, sochy andělů po stranách a plastika sv. Jana Nepomuckého zůstanou nadále sundány za účelem jejich restaurování, snad v příštím roce.

 

Smečno, zahrada děkanství - oprava ohradní zdi

V tomto roce proběhla druhá etapa opravy části ohradní zdi na západní straně zahrady za děkanstvím. Spolu s tím byla provedena částečná rekultivace zahrady - odstranění náletových porostů a poškozených dřevin.

 

Stochov, kostel sv. Václava - pokračování opravy varhan