rok 2015

kostel sv. Jakuba Většího, Želenice

Provedení ochranného nátěru dřevěného šindele na střeše kostela - náklady 46 tis. Kč.

 

kostel Nalezení těla sv. Štěpána, Pchery

Vzhledem k vlhkosti  zdiva stavby bylo provedeno vykácení keřů podél lodě na severní straně a odvedena srážková voda se střechy kostela montáží dešťových žlabů a svodů - náklady 56 tis. Kč.

 

kostel Nejsvětější Trojice, Smečno

Výměna části oplechování štítu střechy po poškození vichřicí - náklady 52 tis. Kč.

 

ohradní zeď děkanství, Smečno

Dokončení opravy zdi na západní straně - náklady 200 tis. Kč.

 

oltář sv. Jana Nepomuckého v kostele Nejsvětější Trojice, Smečno

Byla dokončena dlouholetá celková obnova oltáře - náklady 68 tis. Kč.

 

ohradní zeď starého hřbitova, Smečno

Zahájení opravy - realizace 1.etapy - směrem od silnice na Slaný do zástavby - náklady 600 tis. Kč.

 

mobiliář kostela Všech svatých, Knovíz

Truhlářská oprava části dřevěných lavic poškozených dřevomorkou - náklady 35 tis. Kč.