rok 2016

ohradní zeď starého hřbitova, Smečno

Pokračování na opravenou část z loňského roku - náklady 718 tis. Kč.

 

kostel Všech svatých, Knovíz

1) Pokračování opravy dřevěných lavic a podlahy - náklady 53 tis. Kč.

2) Zahájení opravy havarijního stavu střechy věže kostela - 1.etapa - náklady 499 tis. Kč.

 

zvonice u kostela sv. Jakuba Většího, Řisuty

1) Oprava horní části střechy - výměna dřevěného šindele + tesařské opravy krovu - náklady 263 tis. Kč.

2) Osazení zvonice dalšími dvěma novými zvony - patroni většího zvonu : sv.Václava a sv. Zikmunda; menšího pak Panna Marie

     Zvony byly vyrobeny ve zvonařské dílně v Brodku u Prostějova a byly darovány rodákem obce k výročí 700 let obce Řisuty.