Z AKTUÁLNÍCH NEDĚLNÍCH OHLÁŠEK:

- prožíváme třetí velikonoční neděli; možná aktivita navíc je tzv. „MISIJNÍ KOLÁČ“. Bůh všem aktívním v tom žehnej.

- následující týden (19.-25.4.) je TÝDNEM MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ. Pamatujte na to ve svých modlitebních a duchovních aktivitách.

- následující, tj. čtvrtá velikonoční, je nedělí DOBRÉHO PASTÝŘE.

- je ROK SVATÉHO JOSEFA – s připomínkou milostivého dne: pondělí 19.4. (každý 19. den měsíce) – kdy je možné získat plnomocné odpustky. Také ROK SVATÉ LUDMILY a současně „ROK RODINY AMORIS LÆTITIA“. Prosím o zohlednění v modlitbách a vnímaní víry v rodinách.

- i nadále se VE VŠEDNÍ DNI MODLITBOU SPOJUJEME v 8:00h (duchovně na mši svaté) a ve 20:00h (taktéž růžencem) jako farní rodina.

v úterý 20. 4. máme kněží našeho kladenského vikariátu „VIKARIÁTNÍ KONFERENCI“ v Unhošti. Myslete na své pastýře.

- připomínám DUCHOVNÍ ADOPCI UMÍRAJÍCÍCH NA COVID

- připomínka veřejných bohoslužeb: Tuchlovice – čtvrtek v 17:00; Smečno – pátek v 18:00; sobota – Kamenné Žehrovice v 17:00; neděle klasicky 8-9:15-10:30=Stochov-Tuchlovice-Smečno.

- příští neděli, na sv. Marka, požehnám pole a polní zeleň, což je starobylá zvyklost církve. Víkend: svatí Vojtěch-Jiří-Marek…orodujte za nás!

- připomínám akci „noc kostelů 2021“, společné přípravy prvokomunikantů. Biřmovanců a numptiantů. Děkuji za vaši angažovanost a zapojení.

- 8.5. v 16:00 budeme mít biskupskou návštěvu ve farnosti. Včas vše po upřesnění programu zveřejníme.

        Přeji a vyprošuji požehnaný čas Kristova vítězství.

       

                                                           P. MIKI+

_______________________________________________________________________________

 

Přijměte pozvání

na sobotní odpoledne 8. května 2021

s emeritním světícím biskupem pražským

Mons. Karlem Herbstem, SDB.:

  • v 16:00h. mše svatá v kapli zasvěcené Jménu Panny Marie
  • po 17. hodině svěcení Madony v bráně čp. 17 v Kamenných Žehrovicích     

Jménem naší farnosti Smečno a spolku Žehrovák

Sylvie Kroupová

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

„Vím, komu jsem uvěřil“

 

Dne 13. dubna byl povolán Bohem do Domu Páně náš věrný a milovaný smečenský ministrant u oltáře

pan JAROSLAV DYNTÁR, náš „Jaroušek“.

Ať mu je Pán sám odměnou za jeho věrnou službu;

za jeho život poděkujeme na mši svaté v neděli 25.4. v 10:30h.

Requiescat in pace!

______________________________________________________________________________________________________

 

Prohlídka prostor farního chrámu 

Nejsvětější Trojice 

je možná po předešlé dohodě s P. Mikulášem Uličným (720 947 295), nebo s Mgr. Karlem Procházkou (606 511 122).