___________________________________________________________________

 

"A nyní - takto mluví Jahve,

jenž tě, Jakube, stvořil, jenž tě, Izraeli, utvořil.

 

Neboj se, vždyť jsem tě vykoupil,

dal jsem ti tvé jméno: jsi můj.

Půjdeš-li přes vody,

budu s tebou a řeky tě nezaplaví.

Projdeš-li ohněm,

nebude tě to bolet a plamen tě nespálí.

 

Vždyť jsem Jahve, tvůj Bůh,

Svatý Izraele, tvůj zachránce.

 

Vždyť ty znamenáš v mých očích mnoho,

jsi cenný a já tě mám rád,

a tak za tebe dávám lidi

a národy jako výkupné za tvůj život.

 

Neboj se, vždyť jsem s tebou ...

 

 

                                                    Iz 43,1-5a

_________________________________________________________

 

Tato webová prezentace má také svoji verzi pro prohlížeče v mobilním telefonu.

 

         Změna začátků

           bohoslužeb

   o letních prázdninách!

 Kliknout pro více informací

Prohlídka prostor chrámu

Nejsvětější Trojice

je možná po předešlé dohodě s Mgr. Karlem Procházkou

na tel. 606 511 122